Thủ tướng: Cần ổn định việc làm cho người lao động Nhà máy Đạm Ninh Bình

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Thủ tướng: Cần ổn định việc làm cho người lao động Nhà máy Đạm Ninh Bình