Từ khóa: Lý do Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu phân bón urê