Buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với Hiệp hội Phân bón Việt Nam về hoạt động phối hợp nhằm thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với Hiệp hội Phân bón Việt Nam về hoạt động phối hợp nhằm thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP