Buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với Hiệp hội Phân bón Việt Nam về hoạt động phối hợp nhằm thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ngày 8 tháng 10 năm 2020, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có buổi làm việc với Hiệp hội Phân bón Việt Nam về hoạt động phối hợp giữa hai bên nhằm thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Về phía Hiệp hội Phân bón Việt Nam có ông Phùng Hà và ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam.

Hai bên đã thảo luận trao đổi về Báo cáo “Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 1239/KH-BCD389 ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia”. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống phân bón giả, phân bón rởm, gian lậu thương mại đã được đề cập:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật, nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các kế hoạch chuyên đề của Ban chỉ đạo 389 quốc gia đối với vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật chưa phù hợp thực tiễn.

- Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, điều tra cơ bản, địa bàn, lĩnh vực quản lý, phụ trách, làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền, vận động.

- Tiếp tục làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại địa bàn trọng điểm, phức tạp.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trao đổi thông tin có dấu hiệu hoặc nghi vấn liên quan hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, mua bán, vận chuyển phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tinh thần và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Ngày 8 tháng 10 năm 2020, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có buổi làm việc với Hiệp hội Phân bón Việt Nam về hoạt động phối hợp giữa hai bên nhằm thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Về phía Hiệp hội Phân bón Việt Nam có ông Phùng Hà và ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam.

Quản lý bình luận