Bộ Công Thương chỉ thị điều tiết cung cầu 6 tháng cuối năm

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Bộ Công thương vừa có chỉ thị về việc điều tiết cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm kết hợp hợp lý, gắn sản xuất trong nước với điều hành xuất nhập khẩu 6 tháng cuối năm.
Danh mục: Home / TIN TỨC

Chỉ thị nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ Điều hành thị trường trong nước cũng như chỉ đạo các đơn vị, cục, vụ của Bộ Công thương phải thường xuyên báo cáo, cập nhập thông tin cho tổ Điều hành để chất lượng công tác dự báo được tốt hơn, làm cơ sở hoạch định chính sách và xây dựng giải pháp điều tiết cung cầu đối với từng mặt hàng thiết yếu.

Chỉ thị yêu cầu vụ Công nghiệp nặng thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình sản xuất và lượng tồn kho mặt hàng thép cho tổ Điều hành; Vụ Công nghiệp nhẹ rà soát lại năng lực sản xuất, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình sản xuất và lượng tồn kho các mặt hàng: đường, sữa, giấy; Cục Hóa chất thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình sản xuất và lượng tồn kho các mặt hàng phân bón và muối. Tổng cục Năng lượng phải thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình sản xuất và lượng tồn kho các mặt hàng xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tổ Điều hành cũng sẽ được vụ Xuất nhập khẩu định kỳ báo cáo trước ngày 20 hàng tháng về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu; phân tích nguyên nhân dẫn đến biến động lượng xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu để xây dựng giải pháp cân đối nguồn cung kịp thời cho thị trường trong nước.

Bộ Công thương vừa có chỉ thị về việc điều tiết cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm kết hợp hợp lý, gắn sản xuất trong nước với điều hành xuất nhập khẩu 6 tháng cuối năm.

Quản lý bình luận