Từ khóa: Giá phân bón liệu có tăng theo nhu cầu khi vào cao điểm Đông Xuân?