Từ khóa: Giá phân bón trong nước giảm nhẹ nhờ nguồn cung ổn định