Từ khóa: Giá phân bón trong nước rục rịch tăng theo thị trường thế giới