Từ khóa: Giá phân bón xuất khẩu khó trở về đỉnh cũ năm 2022