Từ khóa: Giá phân bón xuất khẩu tháng 9 tăng 21% sau khi Trung Quốc hạn chế bán urê