Từ khóa: Khánh thành nhà máy sản xuất phân bón Quế Lâm miền Trung