Từ khóa: Trung Quốc hạn chế xuất khẩu: giá một mặt hàng đang giảm sâu bỗng bật tăng