Từ khóa: xuất khẩu của Việt Nam xuống mức thấp nhất từ tháng 3/2021