4 tháng đầu năm: 5/7 mặt hàng thiết yếu tăng giá mạnh

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Phân bón hóa học tăng cao nhất, khoảng 25%. Chỉ có thức ăn chăn nuôi, tăng từ 1,05% đến 2,56% và đường ăn giảm giá. Đây là kết quả điều tra của Bộ Tài Chính.

Tháng 4/2011, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với 7 mặt hàng tại 21 doanh nghiệp, gồm: 4 doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng, 4 doanh nghiệp sản xuất xi măng, 4 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng, 1 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón hóa học, 4 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, 2 doanh nghiệp sản xuất đường ăn và 2 doanh nghiệp kinh doanh sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2011, chỉ có mặt hàng đường ăn là giảm giá, còn lại 6 trên 7 mặt hàng được kiểm tra tăng giá so với thời điểm 31/12/2010, trong đó cao nhất là mặt hàng phân bón hóa học tăng khoảng 25%, thấp nhất là mặt hàng thức ăn chăn nuôi, tăng từ 1,05% đến 2,56%. Cụ thể, việc tăng giá của các mặt hàng trong 4 tháng đầu năm 2011 như sau:

- Mặt hàng khí hóa lỏng các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá 5 lần, điều chỉnh giảm giá 1 lần; tăng từ 4,55% đến 11,92% trên hai thị trường lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Mặt hàng phân bón hóa học doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá 5 lần và tăng khoảng 25%.

- Mặt hàng sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá 1 lần trung bình tăng từ 8% đến 11,5%. 

- Mặt hàng thức ăn chăn nuôi các doanh nghiệp tăng giá 6 lần trung bình tăng từ 1,05% đến 2,56%. 

- Mặt hàng xi măng các doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá nhiều nhất là 3 lần, giảm giá 1 lần, giá bán trung bình tăng  18,9% đến 19,39 %.

- Mặt hàng thép xây dựng các doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá từ 4 đến 6 lần tăng trung bình từ 14% đến 14,2%.

- Mặt hàng Đường ăn đầu năm 2011 giá giảm nhẹ từ 1,2% đến 5% do trong tháng 11-12/2010 đã tăng giá từ 14% đến 15%.

Trong số các doanh nghiệp được kiểm tra, có 4 doanh nghiệp điều chỉnh giá bán chưa phù hợp, mức điều chỉnh giá bán tăng cao hơn so với mức tăng chi phí đầu vào tương ứng, gồm: 

- Công ty Xi măng Hoàng Thạch tăng giá bán bình quân 171.637 đồng/tấn, tương đương 18,22%, trong khi ảnh hưởng tăng của các yếu tố chi phí đầu vào chỉ tăng 14,1% so với giá thành năm 2010. 

- CTCP Xi măng Hoàng Mai tăng giá bán bình quân 163.636 đồng/tấn, tương đương 18,95%, trong khi ảnh hưởng tăng của các yếu tố chi phí đầu vào chỉ tăng 16,3% so với giá thành năm 2010.

- Công ty cổ phần Việt Pháp tăng giá bán thức ăn gia súc 860.000 đồng/tấn, tương đương 8,25%, trong khi đó chi phí sản xuất bình quân chỉ tăng 509.910 đồng/tấn, tương đương 6,49%.

- Mặt hàng phân Urê Phú Mỹ của Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí tăng 1.600.000 đồng/tấn, tương đương 25%, trong khi ảnh hưởng tăng của các yếu tố chi phí đầu vào chỉ tăng 9,25% so với giá thành năm 2010.

Phân bón hóa học tăng cao nhất, khoảng 25%. Chỉ có thức ăn chăn nuôi, tăng từ 1,05% đến 2,56% và đường ăn giảm giá. Đây là kết quả điều tra của Bộ Tài Chính.

Quản lý bình luận