+Xem slide ảnh gốc

Chương trình phối hợp công tác giữa TW Hiệp hội Phân bón Việt Nam và TW Hội Nông dân Việt Nam

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết phối hợp công tác giữa TW Hiệp hội Phân bón Việt Nam và TW Hội Nông dân Việt Nam. Tham dự lễ ký kết có đại diện Văn phòng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, báo đài TW và địa phương. Ông Nguyễn Đình Hạc Thúy, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam và bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác.

Mục đích của chương trình ký kết phối hợp nhằm tăng cường tuyên truyền, giới thiệu và hỗ trợ nông dân từng bước nhận diện được phân bón thật, phát hiện dấu hiệu phân bón giả, phân bón kém chất lượng, nắm vững quy cách sử dụng, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, giá trị thu nhập, đảm bảo an toàn thực phẩm và giữ gìn môi trường, hướng đến nền nông nghiệp sạch, an toàn và phát triển.

Hai bên cũng tiến hành phối hợp tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất phân bón, đặc biệt là phân bón hữu cơ phục vụ  cho sản xuất nông nghiệp sạch./.

Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết phối hợp công tác giữa TW Hiệp hội Phân bón Việt Nam và TW Hội Nông dân Việt Nam. Tham dự lễ ký kết có đại diện Văn phòng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, báo đài TW và địa phương. Ông Nguyễn Đình Hạc Thúy, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam và bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác.

Quản lý bình luận