+


Xem slide ảnh gốc

Hội nghị "Phổ biến Luật Trồng trọt (Chương phân bón) và góp ý Dự thảo Nghị định quy định về quản lý phân bón"

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị "Phổ biến Luật Trồng trọt (Chương phân bón) và góp ý Dự thảo Nghị định quy định về quản lý phân bón". Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Pháp chế, Bộ NN và PTNT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của các tỉnh từ Quảng Bình trở ra, Tổng cục Hải quan, Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, một sso tổ chức khảo nghiệm, thử nghiệm phân bón. Ông Phùng Hà, Tổng thư ký đã tham gia Hội nghị. 

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Luật Trồng trọt đã giao cho Chính phủ quy định chi tết một số điều tại Chương III Phân bón tại các Điều 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 49, 50,....Theo giới thiệu của Tổ soạn thảo, Nghị định sẽ bảo đảm tính kế thừa các quy định của Nghị định 108, giữ lại các quy định đã đi vào ổn định và phù hợp với thực tế, bổ sung những quy định mới phù hợp với pháp luật, thực tiễn của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nếu định lượng thì tỷ lệ này ở mức 80/20. 

Các đại biểu đã tích cực tham gia và làm rõ một số điểm trong dự thảo Nghị định. Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã tham gia ý kiến tại Hội nghị và sẽ gửi văn bản góp ý tổng hợp các ý kiến góp ý của các thành viên Hiệp hội./. 

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị "Phổ biến Luật Trồng trọt (Chương phân bón) và góp ý Dự thảo Nghị định quy định về quản lý phân bón". Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Pháp chế, Bộ NN và PTNT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của các tỉnh từ Quảng Bình trở ra, Tổng cục Hải quan, Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, một sso tổ chức khảo nghiệm, thử nghiệm phân bón. Ông Phùng Hà, Tổng thư ký đã tham gia Hội nghị. 

Quản lý bình luận