Lễ ký kết giữa Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng công ty Sông Gianh về phát triển phân bón hữu cơ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Ngày 7 tháng 6 năm 2019, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết với Tổng công ty Sông Gianh về phát triển phân bón hữu cơ.

Theo Cục BVTV, tính đến hết tháng 4 năm 2019, Cục BVTV đã cấp 1882 quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam với tổng số 20.083 sản phẩm, trong đó sản phẩm phân bón vô cơ chiếm 89% và sản phẩm phân bón hữu cơ chiếm 11%. Hiện nay cả nước có 235 nhà máy phân bón hữu cơ.

Theo ông Biền Văn Nga, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng công ty Sông Gianh, để sản xuất phân bón hữu cơ, doanh nghiệp cần có tâm vì cộng đồng, vì xã hội vì lợi nhuận từ phân bón hữu cơ không thể so sánh với phân bón vô cơ. Hiện nay Tổng công ty Sông Gianh có 8 nhà máy phân bón hữu cơ với năng lực sản xuất 200.000 tấn phân bón hữu cơ mỗi năm./.

Ngày 7 tháng 6 năm 2019, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết với Tổng công ty Sông Gianh về phát triển phân bón hữu cơ.

Quản lý bình luận