Chương trình học tập khảo sát xúc tiến tại Mỹ tháng 5/2020

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kính gửi:  Lãnh đạo các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp 

                 Thế giới đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ mới với sự chuyển động nhanh chóng làm thay đổi cơ bản, rộng khắp, toàn diện lối sống, phong cách làm việc và kết nối thông minh. Đây là cơ hội quý giá mà Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt để tiến thẳng vào lĩnh vực công nghiệp mới nhằm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thu hẹp khoảng cách phát triển. Trong xu hướng “số hóa”, chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, bản thân mỗi tổ chức cần xác định việc ưu tiên cho đầu tư đổi mới công nghệ là nền tảng phát triển. Tuy nhiên, chất lượng khoa học công nghệ và chất lượng giáo dục đào tạo của Việt Nam còn nhiều hạn chế và có khoảng cách ngày càng xa so với các nước phát triển. Vì vậy, việc tổ chức các chương trình khảo sát thực tế, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư từ các cường quốc thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu để ứng dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay là rất cần thiết cho các cơ quan, đơn vị và doanh  nghiệp ở Việt Nam.

Với chức năng đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và là cầu nối với các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức các chương trình học tập, khảo sát thực tế với chủ đề:

HỌC TẬP SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, KINH NGHIỆM

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỪ MỸ 

Trân trọng kính mời Quý đơn vị cử đại diện tham gia chương trình và xem thông tin ở file đính kèm

Mọi thông tin chi tiết hơn xin mời liên hệ:

MrHoàng Thắng | Di Động: 0904.30.27.25

Email: thangnh-itb@vcci.com.vnthangnh81@gmail.com ; thangnh@vcciesp.vn ;                 

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI)

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel/Fax: (024) 3574 2622

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP, KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI NƯỚC NGOÀI

MỸ: 08/05 - 19/05/2020                                                 Chi phí đi học tập tại Mỹ: 129.000.000đ /1 đại biểu

 

Tên đơn vị  : .......................................................................................................................................................

Ðịa chỉ: ...............................................................................................................................................................     

Ðiện thoại: ........................................ Fax:...........................................Email:.....................................................

Lĩnh vực kinh doanh:...........................................................................................................................................

MST:....................................................................................................................................................................

Tên người liên hệ:..........................................................Chức vụ:.......................................................................

Email: …………………………………………………Mobile:……………………………………........…….

Danh sách cán bộ tham dự chương trình:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Số hộ chiếu/ Ngày cấp

Mobile

Email

Các nước đã từng đi trong 5 năm gần đây

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........., ngày…….tháng…….năm 20

Xác nhận của lãnh đạo đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1.       Hạn chót nhận đăng ký: 31/03/2020

2.       Ban tổ chức chương trình: 

Mr. Hoàng Thắng | Di Động: 0904.30.27.25                 

Email: thangnh-itb@vcci.com.vn; thangnh81@gmail.com ; thangnh@vcciesp.vn ;           

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Viện Tin học Doanh nghiệp

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

 

Kính gửi:  Lãnh đạo các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp 

                 Thế giới đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ mới với sự chuyển động nhanh chóng làm thay đổi cơ bản, rộng khắp, toàn diện lối sống, phong cách làm việc và kết nối thông minh. Đây là cơ hội quý giá mà Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt để tiến thẳng vào lĩnh vực công nghiệp mới nhằm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thu hẹp khoảng cách phát triển. Trong xu hướng “số hóa”, chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, bản thân mỗi tổ chức cần xác định việc ưu tiên cho đầu tư đổi mới công nghệ là nền tảng phát triển. Tuy nhiên, chất lượng khoa học công nghệ và chất lượng giáo dục đào tạo của Việt Nam còn nhiều hạn chế và có khoảng cách ngày càng xa so với các nước phát triển. Vì vậy, việc tổ chức các chương trình khảo sát thực tế, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư từ các cường quốc thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu để ứng dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay là rất cần thiết cho các cơ quan, đơn vị và doanh  nghiệp ở Việt Nam.

Với chức năng đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và là cầu nối với các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức các chương trình học tập, khảo sát thực tế với chủ đề:

HỌC TẬP SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, KINH NGHIỆM

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỪ MỸ 

Trân trọng kính mời Quý đơn vị cử đại diện tham gia chương trình và xem thông tin ở file đính kèm

Mọi thông tin chi tiết hơn xin mời liên hệ:

MrHoàng Thắng | Di Động: 0904.30.27.25

Email: thangnh-itb@vcci.com.vnthangnh81@gmail.com ; thangnh@vcciesp.vn ;                 

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI)

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel/Fax: (024) 3574 2622

Quản lý bình luận