Danh sách các doanh nghiệp Algeria kinh doanh, xuất nhập khẩu hóa chất

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhận được thông báo của Thương vụ Việt Nam tại Algeria về các doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu trong 18 lĩnh vực như dệt may, nông sản, thủy hải sản, gỗ, giày dép,... Hiệp hội Phân bón Việt Nam xin giới thiệu với quý hội viên danh sách các doanh nghiệp Algeria trong lĩnh vực phân bón - hóa chất.

Danh sách doanh nghiệp Algeria kinh doanh, xuất nhập khẩu hóa chất

  

 1/ CARSCI

Địa chỉ : HERAOUA Rouiba Rp, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/837976.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/837977.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/837978.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/947966.png

·         Giám đốc : MR FAYCAL AIT HAMOUDI

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/837979.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/947967.png

 

 

2/ SOCIETE HAMMOUCHE FRERES 

Địa chỉ : 14 R.N. 8 CHATEAU ROUGE Les Eucalyptus, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/771012.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/771013.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/771014.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/771015.png

·         Giám đốc : MR MOHAMED TAHER HAMMOUCHE

 

3/ PCM

Địa chỉ : CITE MAKODI 1 RTE EL ALIA Bab Ezzouar, Alger(16), Algérie

CONTACT PRICIPAUX

 • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/183836.png

 

 

4/ DISTRIM

·         Địa chỉ : Z.I. 16 908 Reghaia, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/39130.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/39133.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/39134.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/39137.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/39138.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/39139.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/580609.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/580610.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/770763.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/770764.png
  • Fax : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/806918.png
  • http://www.distrimspa.com

·         Tổng Giám đốc : MR CHRIF RAMDAN

 

5/ HATOU IMPORT EXPORT

Địa chỉ : CITE 8 MAI 1945 Ain Oulmane, Setif(19), Algérie

CONTACT PRINCIPAL

 • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/223008.png
 • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/223009.png
 • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/525975.png

Giám đốc : MR ANOUAR BEKAOUI

 • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/223007.png

 

6/ ALTC 

Địa chỉ : CITE MAKOUDI 2 LOT 61 RTE EL ALIA Oued Smar, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/660560.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/660561.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/660562.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/660563.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/660564.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/660565.png

·         Giám đốc : MR MUSTAPHA ALOUANI

 

7/ JAB COMPANY

Địa chỉ : 33 CHEMIN DE LA WILAYA Es Senia, Oran(31), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

·         Giám đốc : MR MOSTEFA ZOUIOUECHE

 

8/ CHEMICAL PARTNERS ALGERIE

 

Địa chỉ : 57 RTE OULED FAYET Cheraga Rp, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

·         Giám đốc : MME LOUIZA IHDENE

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/918189.png

 

9/ NADECAL ALGERIE

Địa chỉ : 212 RUE MOHAMED BOUDIAF Ouled Fayet, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/567299.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/567300.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/567301.png

·         Giám đốc : MR BRAHIM MALEK

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/567298.png

 

10/ HIDHAB CHIMIE

 

Địa chỉ : Z.I. Ouled Saber, Setif(19), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/789814.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/789815.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/903259.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/903260.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/903261.png

·         Giám đốc : MR ABDEREZAK ADDALA

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/903262.png

·         Đồng Giám đốc : MR ABDELBAKI HACHEMI

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/903263.png

 

 

11/ LB GAZ 

Địa chỉ : CENTRE DES AFFAIRES EL QODS LOCAL 4-86 Cheraga Rp, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/426910.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/426911.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/620735.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/620736.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/745745.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/877056.png

·         Giám đốc : MR LIES BOUTITI

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/877057.png

 

 

12/ GENICHEM

Địa chỉ : RUE SIDI MHAMED LOT 1 GROUPE 110 Khelifa Boukhalfa, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/208565.png

·         Giám đốc : MR SAMIR OULMI

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/220155.png

 

13/ JAB COMPANY

·         Địa chỉ : Z.I. LOT. 27 Ain Benian, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

·         Giám đốc : MME SAMIA AIT SAID (NDF)

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/695894.png

 

14/ SACHIM

Địa chỉ : R.N. 12 Tizi Ouzou, Tizi Ouzou(15), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/33189.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/33190.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/33191.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/33192.png

·         Giám đốc : MR ACHOUR BENHADJI

 

 

15/ STRM

Địa chỉ : 6 Z.I. BEN BOULAID SITE 2 Blida, Blida(09), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/37990.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/37991.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/248264.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/248265.png

·         Giám đốc : MR MOURAD BENGUERGOURA

 

16/ ALTOCHIMIE

·         Địa chỉ : CITE RASSAUTA LOT 2 Bordj El Kiffan, Alger(16), Algérie

CONTACTS PRINCIPAUX

 • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/74336.png
 • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/74337.png
 • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/74338.png
 • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/74339.png

 

17/ HOUDHOUD SOFT

Địa chỉ : AVENUE BERGAI Setif, Setif(19), Algérie

CONTACTS PRINCIPAUX

 • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/188759.png

18/ LBK CHEMICALS

Địa chỉ : 41 COOP. ENNAHDA Birkhadem, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/735648.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/735649.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/735650.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/735651.png

·         Giám đốc : MME LYNDA BOUAKKAZ

 

19/ BARCELONESA ALGERIE

Địa chỉ : CITE NAIMI 2 Zeralda, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/943629.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/943630.png

·         Giám đốc : MME AMAL HAMRANI

 

20/ EMPC

Địa chỉ : CITE MAZAFRAN PROPRIETE 605 LOT 5 Kolea, Tipaza(42), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/963139.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/963140.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/963141.png

·         Giám đốc : MR RIAD DERDOUR

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/963142.png

 

21/ CHIMIE SERVICE

Địa chỉ : 72 Z.I. BEN BOULAID Blida, Blida(09), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/11870.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/11871.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/237254.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/238041.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/727420.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/957744.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/957745.png

·         Giám đốc : MR KAMEL BENGUERGOURA

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/565076.png

 

22/  AVIREX SAFEB

Địa chỉ : 2 RUE MOULOUD ZADI SACRE COEUR Alger Centre, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/43465.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/43466.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/43467.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/43468.png
  • Fax : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/43469.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/43470.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/43471.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/43473.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/181537.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/219698.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/591480.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/615397.png

·         Giám đốc : MR LYES ZERKANI

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/181538.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/240804.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/675092.png

 

23/ VINALAB CHEMICAL

Địa chỉ : 6 RUE SILMI ALI PART 37 SECTION 17 Bouinan, Blida(09), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/961284.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/961285.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/961286.png

·         Giám đốc : MR MOHAMED BOURROUBA

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/961287.png

 

24/ ALCHIMISTE IMPORT EXPORT

Địa chỉ : 5 CTRE D'AFFAIRES NUMEDIA Annaba, Annaba(23), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/461010.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/461011.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/461012.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/461013.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/637924.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/637925.png

·         Giám đốc : MR CHAMSEDDINE CHAKRI

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/636046.png

 

25/  POLYRESINE

Địa chỉ : CITE 416 LOGT ADDL BT F 2 Gue De Constantine, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/176554.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/176555.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/807359.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/807360.png

·         Giám đốc : MR REDA SATOUR

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/176553.png

 

26/  COSME COMPANY

Địa chỉ : 10 RUE DU FORT DE L'EMPEREUR Alger Rp, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/619525.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/625333.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/625334.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/625336.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/806847.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/846125.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/882975.png
  • Fax : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/882976.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/882977.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/882978.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/882979.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/882980.png
  • http://www.cosmecompany.com/

·         Giám đốc : MR ABDELKADER BENRABAH

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/625340.png

·         Đồng Giám đốc : MR MAHFOUD BENRABAH

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/619526.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/846128.png

 

27/ BASF CCA

Địa chỉ : Z.I. DE BABA ALI ILOT 3 DISCT 5 Saoula, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/179873.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/179875.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/461709.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/915814.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/915815.png
  • Fax : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/930893.png

·         Giám đốc : MR DIDIER FAURE

 

28/ ABASSI IMPORT-EXPORT

Địa chỉ : 11 RTE DE TOUGGOURT Biskra, Biskra(07), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/892120.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/892121.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/892122.png

·         Giám đốc : MR MOHAMED HICHEM ABASSI

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/892123.png

 

29/ EDEN LABO

Địa chỉ : 31 RUE AZZEDINE ABBOUR Sidi M'hamed, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/1555.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/1556.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/1557.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/1558.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/226235.png

·         Giám đốc : MR HAMZA NACERI

 

30/ TOUATI TRADE COMPANY

Địa chỉ : 4 COOP.EL AMAL BLOC 24 Rouiba Rp, Alger(16), Algérie

CONTACTS PRINCIPAUX

 • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/777910.png
 • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/777911.png
 • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/777913.png
 • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/777914.png
 • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/777915.png
 • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/879927.png

 

31/ INOKIMIA

Địa chỉ : 17 BENTALHA Baraki, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

·         Giám đốc : MR BILAL KAMMAS

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/942058.png

 

32/ NEOCLEAN ALGERIE

Địa chỉ : 6 CITE BEKIRA 2EME TRANCHE Hamma Bouziane, Constantine(25), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

·         Giám đốc : MR MOHAMED EL HADI MELLOUL

 

33/ PACHAAL

Địa chỉ : 71 ZONE INDUSTRIELLE RTE DES DUNES Cheraga Rp, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/19616.png

·         Giám đốc : MR ABDELKARIM KHALED

 

 

34/ BIOCHIM

Địa chỉ : RUE BELKACEM AMANI BT B17 Hydra, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/8568.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/8570.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/8571.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/8572.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/553275.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/713509.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/844100.png

Giám đốc : MR AHMED BECHIRI(GRT)

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/220695.png

 

35/ BA PLAST 

Địa chỉ : Z.I. Baba Ali, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/946506.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/946507.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/946508.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/946509.png

·         Giám đốc : MR RABAH BOUAFFAD

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/622320.png

 

36/ ADI CENTER ALGERIE

·         Địa chỉ : Z.I. LOCAL B Ouled Salah, Jijel(18), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/601447.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/601449.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/601450.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/782381.png

·         Giám đốc : MR ALI AMAGHAR

 

37/ GIS

Địa chỉ : 40 CITE DES SNMC Meftah, Blida(09), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/122397.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/122398.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/122399.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/122400.png

·         Giám đốc : MR ABDELHAFID TOBBAL

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/613485.png

 

38/  MCN

Địa chỉ : CITE DE LA PAIX 2EME ET. LOCAL 10 Tebessa, Tebessa(12), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/943388.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/943389.png
  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/943390.png
  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/943391.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/943392.png

·         Giám đốc : MR MOHAMMED MEKAHLIA

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/943393.png

 

39/ FLY CHEMICALS

·         Địa chỉ : 3 CITE DES 98 LOGTS SIDI YAHIA Hydra, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Fax principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/17622.png
  • Téléphone : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/17623.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/17625.png
  • Fax : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/599707.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/622080.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/923042.png

·         Giám đốc : MR SAMIR AISSAT

  • Mobile : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/599708.png
  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/943446.png

 

40/ MEDCHEM

Địa chỉ : 24 RUE BLAISE PASCAL Alger Centre, Alger(16), Algérie

·         CONTACTS PRINCIPAUX

  • Email : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/953571.png
  • Mobile principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/953572.png
  • Téléphone principal : https://www.lespagesmaghreb.com/generated/contact_methods/953573.png

·         Giám đốc : MR BACHIR KAROUN 

Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhận được thông báo của Thương vụ Việt Nam tại Algeria về các doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu trong 18 lĩnh vực như dệt may, nông sản, thủy hải sản, gỗ, giày dép,... Hiệp hội Phân bón Việt Nam xin giới thiệu với quý hội viên danh sách các doanh nghiệp Algeria trong lĩnh vực phân bón - hóa chất.

Quản lý bình luận