Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2021 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Theo thông tin của Ban Kinh tế Trung ương, Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2021.

Diễn đàn là sự kiện quốc tế có uy tín và quy mô lớn tầm khu vực với trung bình trên 3.000 đại biểu tham dự các hoạt động của Diễn đàn. Trong đó, tất cả các Phiên toàn thể của Diễn đàn đều vinh dự được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đồng chủ trì và sự tham dự của nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương…

Năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 lần thứ ba với chủ đề “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số” vào các ngày 9, 10, 11, 16, 17, 18 và 24 tháng 11 năm 2021 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, trong đó điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Diễn đàn bao gồm 1 phiên toàn thể và 10 hội thảo chuyên đề. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Diễn đàn còn diễn ra hoạt động triển lãm ảo các mô hình, sản phẩm, công nghệ 4.0, kết quả chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực và các hoạt động kết nối đầu tư, khảo sát thực tế tại một số địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu về nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng công nghệ số.

Thông tin chi tiết về Diễn đàn đăng trên Website: www.i40sumit.vn

Các doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, có thể gửi thông tin về Hiệp hội để tổng hợp và gửi cho Ban tổ chức Diễn đàn. (Email: vnfertilizer@gmail.com).

Theo thông tin của Ban Kinh tế Trung ương, Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2021.

Diễn đàn là sự kiện quốc tế có uy tín và quy mô lớn tầm khu vực với trung bình trên 3.000 đại biểu tham dự các hoạt động của Diễn đàn. Trong đó, tất cả các Phiên toàn thể của Diễn đàn đều vinh dự được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đồng chủ trì và sự tham dự của nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương…

Năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 lần thứ ba với chủ đề “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số” vào các ngày 9, 10, 11, 16, 17, 18 và 24 tháng 11 năm 2021 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, trong đó điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Diễn đàn bao gồm 1 phiên toàn thể và 10 hội thảo chuyên đề. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Diễn đàn còn diễn ra hoạt động triển lãm ảo các mô hình, sản phẩm, công nghệ 4.0, kết quả chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực và các hoạt động kết nối đầu tư, khảo sát thực tế tại một số địa phương, doanh nghiệp tiêu biểu về nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng công nghệ số.

Thông tin chi tiết về Diễn đàn đăng trên Website: www.i40sumit.vn

Các doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, có thể gửi thông tin về Hiệp hội để tổng hợp và gửi cho Ban tổ chức Diễn đàn. (Email: vnfertilizer@gmail.com).

Quản lý bình luận