Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia vào ngày 3 tháng 10 năm 2019

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia vào ngày 3 tháng 10 năm 2019. Diễn đàn đã quy tụ hàng nghìn đại biểu và khách tham quan tới từ khối Chính phủ, Sản xuất, Năng lượng & tiện ích, Viễn thông, Xây dựng, Vận tải, Tài chính - Ngân hàng, v.v.

Diễn đàn Cấp cao về công nghiệp 4.0 năm 2019 bao gồm 01 Diễn đàn cấp cao, Phiên thảo luận cấp cao và 04 phiên hội thảo chuyên đề. Với chủ đề: "Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia hướng tới Việt Nam số phát triển bền vững", Chương trình hội thảo hướng tới giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết của chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp chính như: Sản xuất, Năng lượng, Thành phố thông minh, Tài chính - Ngân hàng. Sự kiện đã mang lại cho khách tham dự cái nhìn tổng quan về tình hình triển khai số hóa trong thời đại 4.0 tại Việt Nam, cập nhật những xu hướng mới nhất trong công nghệ và đề xuất những giải pháp về chuyển đổi số quốc gia; xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như phát triển và tận dụng các nguồn lực trong kỷ nguyên số hóa.

Bên cạnh đó, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019 có sự tham gia của hơn 100 đơn vị triển lãm từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới và cung cấp cho khách tham dự những trải nghiệm thực tiễn về các sản phẩm, giải pháp tiên tiến nhất như Trí tuệ nhân tạo, Internet Vạn vật, Dữ liệu lớn, Phân tích dữ liệu, Điện toán đám mây, Khối chuỗi (blockchain), Quản trị rủi ro, kết nối 5G, Tự động hóa và Lưới điện thông minh...

Ông Phùng Hà, Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã tham gia các sự kiện nêu trên./.

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia vào ngày 3 tháng 10 năm 2019. Diễn đàn đã quy tụ hàng nghìn đại biểu và khách tham quan tới từ khối Chính phủ, Sản xuất, Năng lượng & tiện ích, Viễn thông, Xây dựng, Vận tải, Tài chính - Ngân hàng, v.v.

Quản lý bình luận