Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết 98 của Chính phủ” đã diễn ra trong ngày mùng 2 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Hội nghị do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì.

Diễn đàn được tổ chức nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết 98 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10.

Tham gia hội nghị có gần 50 Ủy viên trung ương Đảng, 2.500 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tư nhân, các cơ quan quản lý nhà nước, các Hiệp hội ngành hàng, các công ty, tổ chức nước ngoài, trong đó có các chuyên gia kinh tế nước ngoài có uy tín.

Điểm mới của Diễn đàn lần này sẽ triển khai thu thập, lấy ý kiến của khoảng 500 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong cả nước, một số nội dung quan trọng sẽ được Ban Kinh tế Trung ương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có thể chỉ đạo giải quyết ngay tại Diễn đàn hoặc tiếp tục giải quyết ngay sau khi Diễn đàn kết thúc.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ bao gồm phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì, tham gia đối thoại, lắng nghe hiến kế, trao đổi với 2.500 doanh nhân tư nhân theo tinh thần công – tư đối thoại và hợp tác để góp phần tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, bên cạnh đó, Diễn đàn cũng có 6 hội thảo chuyên đề, tập trung vào các chủ đề quan trọng, trong đó có phiên hiến kế về nông nghiệp với chủ đề “Tạo lập và phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông lâm, thủy sản, hội nhập quốc tế”. Về phía Hiệp hội Phân bón có sự tham gia của các ông Phùng Hà, Nguyễn Trí Ngọc, Nguyễn Hồng Phong,.../.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết 98 của Chính phủ” đã diễn ra trong ngày mùng 2 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Hội nghị do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì.

Quản lý bình luận