Gặp gỡ giữa ba Hội: Hội Hóa học Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam và Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
-

Ngày 4 tháng 4 năm 2019 đã có cuộc găp mặt trao đổi công tác giữa 03 Hội: Hội Hóa học Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam và Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Thuôc Bảo vệ thực vật. Tham dự cuộc họp về phía Hội Hóa học Việt Nam có ông Lê Quốc Khánh và ông Đỗ Duy Phi, Chủ tịch và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, về phía Hiệp hội Phân bón Việt Nam có ông Phùng Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch, về phía Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật có ông Nguyễn Văn Sơn, quyền Chủ tịch và ông Phạm Văn Hồng, Tổng Thư ký. Các Hội đã thông báo về tình hình hoạt động của Hội và những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của hội viên và góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Ba hội nhất trí sẽ có những cuộc trao đổi thường xuyên và sẽ đồng tổ chức hội thảo về hóa nông với sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam./.

-

Quản lý bình luận