Global technical Symposium in New Orleans từ ngày 8-11 tháng 4 năm 2019

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
…...

 

Từ ngày 8-11 tháng 4 năm 2019 Hội thảo kỹ thuật toàn cầu do IFA tổ chức se diễn ra tại New Orlenas, Hoa Kỳ, hội thảo hướng tới sản xuất ra các sản phẩm phân bón hiệu quả hơn. Hội thảo có sự tham gia của 180 nhà công nghệ từ 40 quốc gia trong đó có Hội đồng điều hành IFA.

…...

Quản lý bình luận