Hiệp hội Phân bón Việt Nam đón chào thành viên mới: Công ty CP Công nghệ sinh học Biowish Việt Nam

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Thời gian vừa qua nhiều sản phẩm sinh học của BiOWiSH đã được triển khai ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực trên tại các quy mô và cấp độ khác nhau như: hộ gia đình, trang trại cũng như các nhà máy. Các khảo nghiệm đều đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất cũng như các hộ nông dân ứng dụng mô hình trang trại mẫu.

Một trong các sản phẩm của Công ty Biowish Việt Nam là sản phẩm Biowish Crop Liquid (Biolid). Biolid là dung dịch hòa tan bao gồm hỗn hợp các chủng vi sinh vật có lợi và các chất xúc tác sinh học. Sản phẩm này hoàn toàn hữu cơ nhằm kích thích hoạt động vi sinh vật trong đất, thúc đẩy hệ thống rễ phát triển, làm tăng cường quá trình trao đổi chất trong thực vật và cải thiện sức khỏe cây trồng; giảm thất thoát phân bón thông qua rửa trôi và bốc thoát, giúp tiết kiệm phân vô cơ mà vẫn đảm bảo sản lượng và chất lượng mùa vụ vì vậy giúp cải thiện chất lượng đất trồng và nước ngầm theo thời gian.

Công ty Biowish đã phối hợp với một số đơn vị thành viên của Hiệp hội Phân bón Việt Nam như Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công ty Phân bón miền Nam và một số đơn vị khác triển khai sản xuất phân bón vô cơ vi sinh.


Thời gian vừa qua nhiều sản phẩm sinh học của BiOWiSH đã được triển khai ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực trên tại các quy mô và cấp độ khác nhau như: hộ gia đình, trang trại cũng như các nhà máy. Các khảo nghiệm đều đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất cũng như các hộ nông dân ứng dụng mô hình trang trại mẫu.

Quản lý bình luận