Hiệp hội Phân bón Việt Nam kết nạp thành viên mới, Công ty Biobee Việt Nam

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Công ty Biobee đã nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thành công các tiến bộ của ngành công nghệ sinh học và nano trong việc sản xuất nguyên vật liệu vật tư phân bón, chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nuôi trồng nông sản, thủy sản. Hiện Biobee đã có hơn 20 sản phẩm được thương mại hóa, bao gồm phân bón hữu cơ đa chức năng dạng rắn, Biobee organic 1, phân bón hữu cơ chiết xuất từ cá và tảo biển, cơ chất hữu cơ đã xử lý vi sinh làm giá thể và phân bón hữu cơ./.

Công ty Biobee đã nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thành công các tiến bộ của ngành công nghệ sinh học và nano trong việc sản xuất nguyên vật liệu vật tư phân bón, chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nuôi trồng nông sản, thủy sản. Hiện Biobee đã có hơn 20 sản phẩm được thương mại hóa, bao gồm phân bón hữu cơ đa chức năng dạng rắn, Biobee organic 1, phân bón hữu cơ chiết xuất từ cá và tảo biển, cơ chất hữu cơ đã xử lý vi sinh làm giá thể và phân bón hữu cơ./.

Quản lý bình luận