Hội nghị "Thúc đẩy sản xuất, sử dụng và nâng cao chất lượng phân bón hữu cơ"

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị "Thúc đẩy sản xuất, sử dụng và nâng cao chất lượng phân bón hữu cơ". Tham dự Hội nghị có khoảng 500 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, Hiệp hội, Hội, các doanh nghiệp, các nhà khoa học,... Theo báo cáo do Cục Bảo vệ thực vật trình bày, cả nước hiện có 265 nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ chiếm hơn 31% trong tổng số 838 nhà máy sản xuất phân bón. Số lượng sản phẩm được công nhận lưu hành xấp xỉ 2.500 sản phẩm, tăng 3,5 lần so với cách đây gần 2 năm.

Nhiều doanh nghiệp đã triển khai sản xuất nông nghiệp hữu cơ có hiệu quả như Tập đoàn Quế Lâm, Tập đoàn Sông Gianh,... Tuy nhiên cần phải thừa nhận là số lượng và sản phẩm phân bón hữu cơ vẫn còn khiêm tốn so với phân bón vô cơ (11,6% so với 86,9%). Để thực hiện mục tiêu về sản xuất và tiêu thụ phân bón hữu cơ trong nước đạt mức 3 triệu tấn vào năm 2020, đòi hỏi sự cố gắng của các doanh nghiệp sản xuất, của các cơ quan quản lý.

Tham dự Hội nghị về phía Hiệp hội Phân bón Việt Nam có các ông Nguyễn Đình Hạc Thúy, Phùng Hà, Nguyễn Trí Ngọc. Ông Nguyễn Đình Hạc Thúy, Chủ tịch Hiệp hội có bài phát biểu "Phát triển chiến lược sản xuất phân bón hữu cơ là cuộc cách mạng, xu thế tất yếu của thế kỷ XXI"./.


Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị "Thúc đẩy sản xuất, sử dụng và nâng cao chất lượng phân bón hữu cơ". Tham dự Hội nghị có khoảng 500 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, Hiệp hội, Hội, các doanh nghiệp, các nhà khoa học,... Theo báo cáo do Cục Bảo vệ thực vật trình bày, cả nước hiện có 265 nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ chiếm hơn 31% trong tổng số 838 nhà máy sản xuất phân bón. Số lượng sản phẩm được công nhận lưu hành xấp xỉ 2.500 sản phẩm, tăng 3,5 lần so với cách đây gần 2 năm.

Quản lý bình luận