Hội thảo phát triển thương mại dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

 Ngày 25-9, tại Thái Bình, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển thương mại dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp” nhằm đánh giá vai trò, vị trí cũng như nhận diện cơ hội, thách thức và đưa ra giải pháp về phát triển kinh tế, thương mại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (KTTĐBB). Vùng KTTĐBB gồm bảy tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, đều là những địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thương mại. Phát triển thương mại vùng KTTĐBB có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, thương mại của miền bắc cũng như cả nước.

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giai đoạn 2014-2018, Vùng KTTĐBB là thị trường có hoạt động thương mại sôi động cùng với sự phát triển mạnh các hệ thống phân phối và sự phong phú, đa dạng các chủng loại hàng hóa. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Vùng năm 2018 đạt 846,73 nghìn tỷ đồng, tăng 8,38% so với năm 2017, chiếm 19,17% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Giai đoạn 5 năm (2014-2018), tổng mức của vùng tăng bình quân 10,74%.

Mặc dù đã có một số đóng góp quan trọng, song việc phát triển thương mại dịch vụ của Vùng KTTĐBB còn một số hạn chế. Theo Bộ Công thương, hạn chế đầu tiên là tốc độ tăng trưởng còn chậm và thấp hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Bên cạnh đó, hiện hạ tầng thương mại phát triển với sự gia tăng nhanh của các loại hình thương mại hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, góp phần làm thay đổi diện mạo ngành thương mại của vùng và của cả nước nói chung, nhưng phân bố không đồng đều của các loại hình hạ tầng thương mại này… Vì vậy, các địa phương cần phải có những giải pháp kịp thời, đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và đặc biệt không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển, thương mại, dịch vụ, liên kết vùng trong thời gian vừa qua cũng đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Theo đó, vẫn chưa có cơ chế, chính sách liên kết giữa các tỉnh trong vùng và giữa vùng với các vùng khác trong việc hợp tác phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề có tính chất liên tỉnh, liên vùng.

Hội thảo đã tập trung thảo luận, chia sẻ về vấn đề thực trạng, kinh nghiệm, giải pháp phát triển thương mại dịch vụ từ các địa phương Thái Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng… và doanh nghiệp, như: kinh nghiệm kết nối phát triển thương mại dịch vụ và du lịch vùng miền; giải pháp liên kết các tỉnh phía bắc để phát triển mạng lưới logistics phục vụ xuất khẩu; đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn; vai trò của kênh phân phối…

Ông Phùng Hà, Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam, một số doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội như Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Vật tư nông sản, Công ty Hóa chất Đức Giang,....đã tham dự Hội thảo nêu trên./.

 Ngày 25-9, tại Thái Bình, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển thương mại dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp” nhằm đánh giá vai trò, vị trí cũng như nhận diện cơ hội, thách thức và đưa ra giải pháp về phát triển kinh tế, thương mại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (KTTĐBB). Vùng KTTĐBB gồm bảy tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, đều là những địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thương mại. Phát triển thương mại vùng KTTĐBB có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, thương mại của miền bắc cũng như cả nước.

Quản lý bình luận