Khảo sát nhu cầu hỗ trợ nâng cao "năng lực trực tuyến" trong bối cảnh dịch của doanh nghiệp

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Để hỗ trợ cụ thể, thiết thực cho doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh đại dịch, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Cải cách TTHC của Thủ tướng CP) phối hợp với Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT (VINASA) và Tập đoàn FPT thực hiện khảo sát nhanh về nhu cầu hỗ trợ nâng cao "năng lực trực tuyến" của các doanh nghiệp, hiệp hội.

Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ để VINASA, Tập đoàn FPT và các doanh nghiệp thành viên VINASA nhận diện được rõ nét các nhu cầu cấp bách về công nghệ thông tin của các doanh nghiệp, hiệp hội, trên cơ sở đó sẽ XÂY DỰNG CÁC GÓI HỖ TRỢ, MIỄN PHÍ HOẶC GIẢM GIÁ TRỰC TIẾP cho các doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh.

Chi tiết vui lòng liên hệ:
Ms. Cao Anh Hằng, VINASA, 0974 298 786, HANGCA@vinasa.org.vn
Mr.Mai Trọng Khả - GĐ dự án E-Covax FPT, DĐ : 0983 99 0000, email : khamt@fpt.com.vn
NHU CẦU VỚI GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP *
NHU CẦU VỚI GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KINH DOANH ONLINE *
NHU CẦU VỚI GIẢI PHÁP MARKETING TRỰC TUYẾN *
NHU CẦU VỚI GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH *
NHU CẦU VỚI GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ *
NHU CẦU VỚI GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT *
Công ty bạn có quan tâm tới gói dịch vụ E-covax FPT với 1 năm đầu miễn phí bao gồm các dịch vụ : 1. làm việc từ xa (oncall); 2. Phê duyệt từ xa ( Base Request ); 3. Ký kết khách hàng không tiếp xúc (hợp đồng điện tử + chữ ký điện tử) này không ? *
NHU CẦU KHÁC ĐỂ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TRỰC TUYẾN (Mô tả nếu có)
Tên DN *
Tên người trả lời khảo sát *
Chức vụ *
Số điện thoại *
E-mail *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
Để hỗ trợ cụ thể, thiết thực cho doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh đại dịch, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Cải cách TTHC của Thủ tướng CP) phối hợp với Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT (VINASA) và Tập đoàn FPT thực hiện khảo sát nhanh về nhu cầu hỗ trợ nâng cao "năng lực trực tuyến" của các doanh nghiệp, hiệp hội.

Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ để VINASA, Tập đoàn FPT và các doanh nghiệp thành viên VINASA nhận diện được rõ nét các nhu cầu cấp bách về công nghệ thông tin của các doanh nghiệp, hiệp hội, trên cơ sở đó sẽ XÂY DỰNG CÁC GÓI HỖ TRỢ, MIỄN PHÍ HOẶC GIẢM GIÁ TRỰC TIẾP cho các doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh.

Chi tiết vui lòng liên hệ:
Ms. Cao Anh Hằng, VINASA, 0974 298 786, HANGCA@vinasa.org.vn
Mr.Mai Trọng Khả - GĐ dự án E-Covax FPT, DĐ : 0983 99 0000, email : khamt@fpt.com.vn

Quản lý bình luận