Lễ kỷ niệm Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái tại Hà Nội

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị, có đại diện Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Quản lý thị trường, đại diện các sở công thương, quản lý thị trường các đại phương; các Hiệp hội, các doanh nghiệp và nhiều cơ quan báo chí, truyền hình…

Năm 2007, Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); cũng trong năm, theo đề nghị của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP), Chính phủ đã đồng ý chọn ngày 29/11 hằng năm làm ngày Phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp đối với công tác đấu tranh phòng chống hàng giả trong bối cảnh nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, quy mô sản xuất ngày càng lớn, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời, tính cạnh tranh trong hoạt động kinh tế thương mại ngày càng mạnh mẽ. Nạn sản xuất, buôn bán hàng giả trong đó có mặt hàng phân bón, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, dự báo vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phương thức hoạt động luôn thay đổi và mang nhiều yếu tố nước ngoài... Điều đó, đòi hỏi công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cần phải quyết liệt, đồng bộ, có sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức và cần có nhiều giải pháp hữu hiệu hơn.

Ông Phùng Hà, Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm nêu trên./.

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái tại Hà Nội.

Quản lý bình luận