Loạt cơ sở kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cơ quan chức năng thuộc tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt các cơ sở kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, không có giấy phép lưu hành tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; buộc các đối tượng vi phạm nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp; đồng thời tổ chức tiêu hủy số hàng hóa này.
Cơ quan chức năng thuộc tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt các cơ sở kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, không có giấy phép lưu hành tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; buộc các đối tượng vi phạm nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp; đồng thời tổ chức tiêu hủy số hàng hóa này.

Quản lý bình luận