Thông báo bản tin đấu thầu mới

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Công ty Công nghệ cao TNT chuyên cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin đấu thầu mới nhất hàng ngày trên tất cả các báo và gửi email tự động các gói thầu, lĩnh vực doanh nghiệp quan tâm. Chúng tôi xin gửi thông tin gói thầu 'Cung ứng phân bón' thuộc dự án 'Mua phân bón sử dụng trong Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả theo phương pháp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Tên gói thầu:

Cung ứng phân bón

Chủ đầu tư:

Đăng ký dịch vụ để xem chi tiết

Thuộc dự án:

Mua phân bón sử dụng trong Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả theo phương pháp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Nguồn vốn:

Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ và nguồn khác.

Chi tiết:

Cung ứng phân bón sử dụng trong Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả theo phương pháp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Hải Dương” (Số thông báo: 20190431079 - 00. Thời điểm đăng tải: 11/04/2019 14:52). Thời gian thực hiện hợp đồng: <=10 ngày. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh.

Hình thức đấu thầu:

Chào hàng cạnh tranh

Thời gian bán HSMT:

Từ 14:52 ngày 11/04/2019 đến 15:00 ngày 19/04/2019 (trong giờ hành chính)

Giá bán HSMT:

VNĐ

Thời điểm đóng thầu:

15:00 ngày 19/04/2019

Chi tiết liên hệ:

Đăng ký dịch vụ để xem chi tiết

Báo đấu thầu số 68 – 12/04/2019 trang 22

Để đăng ký dịch vụ xin vui lòng liên hệ:
Công ty CP GD Công nghệ cao TNT
Điện thoại: 0971 596 657 - Hotline: 0977 153 954 
Email: contact.tntvn@gmail.com - Website: http://tntvn.com 
Địa chỉ: LK 587 – No 16 – KDV Giếng Sen – La Khê – Hà Đông – Hà Nội
Công ty Công nghệ cao TNT chuyên cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin đấu thầu mới nhất hàng ngày trên tất cả các báo và gửi email tự động các gói thầu, lĩnh vực doanh nghiệp quan tâm. Chúng tôi xin gửi thông tin gói thầu 'Cung ứng phân bón' thuộc dự án 'Mua phân bón sử dụng trong Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả theo phương pháp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Quản lý bình luận