Thông báo về việc thay đổi địa điểm

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hiệp hội Phân bón Việt Nam trân trọng thông báo tới hội viên Hiệp hội, các cơ quan có liên quan, các cơ quan truyền thông,….: Kể từ ngày 8/3/2021 Văn phòng Hiệp hội PBVN chuyển về địa chỉ mới: Phòng 406, số 16 phố Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ email không thay đổi: vnfertilizer@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

Hiệp hội Phân bón Việt Nam trân trọng thông báo tới hội viên Hiệp hội, các cơ quan có liên quan, các cơ quan truyền thông,….: Kể từ ngày 8/3/2021 Văn phòng Hiệp hội PBVN chuyển về địa chỉ mới: Phòng 406, số 16 phố Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ email không thay đổi: vnfertilizer@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

Quản lý bình luận