Thư mời tham gia Đoàn Doanh nghiệp đi thăm Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kính gửi: Quý Hiệp hội - Doanh nghiệp

Nhằm mục đích thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sống, làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cho cán bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và lãnh đạo Hiệp hội/Doanh nghiệp, VCCI trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với Bộ Tư lệnh Hải quân, dự kiến tổ chức đoàn công tác đi thăm, làm việc tại Trường Sa và Nhà giàn DK1
-Thời gian: Đầu tháng 5 năm 2021 (dự kiến 6-15/5/2021, khởi hành tại Tp. HCM)
- Thành phần: Dự kiến 80 người
- Công tác chuẩn bị: Đoàn dự kiến sẽ thu xếp các quà bằng tiền, hiện vật để trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo và nhà giàn thông qua Quân chủng Hải quân và trực tiếp trong chuyến thăm.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý cơ quan/Doanh nghiệp tham gia đoàn và đăng ký. VCCI sẽ phối hợp với Quân chủng Hải quân và các đơn vị có liên quan thu xếp các thủ tục cần thiết để đoàn lên đường theo kế hoạch.
Chân thành cảm ơn sự hưởng ứng tích cực của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp./.

Mọi chi tiết xin liên hệ: - A. Hùng (0913307797), Phó T.phòng - Ban HVDT hoặc C. Dung (0913320920), Phó T.phòng Ban HVDT hoặc, DT: 024. 35742022 -m.lẻ 216 hoặc 234
Kính gửi: Quý Hiệp hội - Doanh nghiệp

Nhằm mục đích thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sống, làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cho cán bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và lãnh đạo Hiệp hội/Doanh nghiệp, VCCI trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với Bộ Tư lệnh Hải quân, dự kiến tổ chức đoàn công tác đi thăm, làm việc tại Trường Sa và Nhà giàn DK1
-Thời gian: Đầu tháng 5 năm 2021 (dự kiến 6-15/5/2021, khởi hành tại Tp. HCM)
- Thành phần: Dự kiến 80 người
- Công tác chuẩn bị: Đoàn dự kiến sẽ thu xếp các quà bằng tiền, hiện vật để trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo và nhà giàn thông qua Quân chủng Hải quân và trực tiếp trong chuyến thăm.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý cơ quan/Doanh nghiệp tham gia đoàn và đăng ký. VCCI sẽ phối hợp với Quân chủng Hải quân và các đơn vị có liên quan thu xếp các thủ tục cần thiết để đoàn lên đường theo kế hoạch.
Chân thành cảm ơn sự hưởng ứng tích cực của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp./.

Mọi chi tiết xin liên hệ: - A. Hùng (0913307797), Phó T.phòng - Ban HVDT hoặc C. Dung (0913320920), Phó T.phòng Ban HVDT hoặc, DT: 024. 35742022 -m.lẻ 216 hoặc 234

Quản lý bình luận