Thông báo tin buồn

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Hiệp hội Phân bón Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Nguyễn Đình Hạc Thúy, quê quán: Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam,  Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã mất vào hồi 18:45 ngày 8/8/2020 tại Đà Nẵng, thọ 86 tuổi.
Lễ viếng được tổ chức vào hồi 9 giờ ngày 10/8 tại tư gia, 74-76 Đường Thăng Long, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Lễ truy điệu tiến hành vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2020, tức ngày 24 tháng 6 âm lịch.
                                                                       Trân trọng kính báo!
Hiệp hội Phân bón Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Nguyễn Đình Hạc Thúy, quê quán: Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam,  Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã mất vào hồi 18:45 ngày 8/8/2020 tại Đà Nẵng, thọ 86 tuổi.
Lễ viếng được tổ chức vào hồi 9 giờ ngày 10/8 tại tư gia, 74-76 Đường Thăng Long, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Lễ truy điệu tiến hành vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2020, tức ngày 24 tháng 6 âm lịch.
                                                                       Trân trọng kính báo!

Quản lý bình luận