Trang web hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với tác động dịch Covid-19

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kính gửi: Quý Hội viên Hiệp hội Phân bón Việt Nam

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi tới Hiệp hội PBVN trang web hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với tác động dịch Covid-19 (địa chỉ truy cập tại https://hotro.vibonline.com.vn). Trang web này do VCCI xây dựng và quản trị trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ Việt Nam tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhằm ứng phó kịp thời với tác động của dịch Covid-19.

Trang web hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với tác động dịch Covid-19 tập hợp các thông tin cập nhật về các gói hỗ trợ của nhà nước dành cho các doanh nghiệp vượt qua Covid-19; Các chính sách, thông tin hỗ trợ theo lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp; Với mong muốn tạo kênh thông tin hiệu quả giúp nhóm các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thể tiếp cận nhanh chóng các thông tin về các chương trình, chính sách của Chính phủ và chính quyền các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19. Theo đó, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về chính sách hỗ trợ, thủ tục để thụ hưởng các chương trình hỗ trợ theo nhóm ngành nghề, quy mô doanh nghiệp, địa bàn. 

Hiệp hội Phân bón Việt Nam trân trọng gửi tới Quý Hội viên đường link website https://hotro.vibonline.com.vn do VCCI xây dựng. Hiệp hội Phân bón Việt Nam mong muốn rằng website sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Xin trân trọng cảm ơn.

Kính gửi: Quý Hội viên Hiệp hội Phân bón Việt Nam

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi tới Hiệp hội PBVN trang web hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với tác động dịch Covid-19 (địa chỉ truy cập tại https://hotro.vibonline.com.vn). Trang web này do VCCI xây dựng và quản trị trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ Việt Nam tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhằm ứng phó kịp thời với tác động của dịch Covid-19.

Trang web hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với tác động dịch Covid-19 tập hợp các thông tin cập nhật về các gói hỗ trợ của nhà nước dành cho các doanh nghiệp vượt qua Covid-19; Các chính sách, thông tin hỗ trợ theo lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp; Với mong muốn tạo kênh thông tin hiệu quả giúp nhóm các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thể tiếp cận nhanh chóng các thông tin về các chương trình, chính sách của Chính phủ và chính quyền các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19. Theo đó, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về chính sách hỗ trợ, thủ tục để thụ hưởng các chương trình hỗ trợ theo nhóm ngành nghề, quy mô doanh nghiệp, địa bàn. 

Hiệp hội Phân bón Việt Nam trân trọng gửi tới Quý Hội viên đường link website https://hotro.vibonline.com.vn do VCCI xây dựng. Hiệp hội Phân bón Việt Nam mong muốn rằng website sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Xin trân trọng cảm ơn.

Quản lý bình luận