Về việc mời tham gia Khóa đào tạo "Sổ tay nghiệp vụ XTTM"

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Thời gian: Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

THÔNG TIN CHUNG DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC:

Tên đơn vị:    

 

Địa chỉ:                                                

Điện thoại:                         Fax:               

         E-mail:                                   Website:

Loại hình tổ chức

 Nhà nước     Dân doanh      Vốn đầu tư nước ngoài

Loại hình kinh doanh

 Sản xuất       Xuất khẩu       Nhập khẩu     Dịch vụ      Khác

Ngành nghề kinh doanh:____________________________________________________________

Thông tin về sản phẩm:_____________________________________________________________

Thị trường xuất khẩu chính:_________________________________________________________

Nghề nghiệp/Chuyên môn chính của học viên:__________________________________________

Mục tiêu, mong muốn và các vấn đề quan tâm khi tham gia chương trình:___________________

__________________________________________________________________________________

A.  ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

(Đơn vị đăng ký tham gia vui lòng đánh dấu vào các ô bên dưới)


ĐẠI BIỂU 1

Tên Đại Biểu: ____________________

Chức vụ: ________________________

Điện thoại: ______________________

Email:__________________________

 

ĐẠI BIỂU 2

Tên Đại Biểu:_________________  

Chức vụ:________________________

Điện thoại: ______________________

Email:__________________________


(Quý Doanh nghiệp/Tổ chức ĐĂNG KÝ THÊM đại biểu, có thể ghi bổ sung ở phía sau phiếu đăng ký.)

                                                                                                                       

                                                             ............, ngày      tháng      năm 2019                                                                                                  Xác nhận của đơn vị tham gia

                                                                        (Ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Đề nghị các đơn vị gửi PHIẾU ĐĂNG KÝ trước 17h00, thứ sáu ngày 13/12/2019 về địa chỉ:

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin – Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ:20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người liên hệ: Chị Như Hoa (SĐT: 0396112886); Email: hoantn@vietrade.gov.vn.

 

 

 

 


 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN KHÓA ĐÀO TẠO

“SỔ TAY NGHIỆP VỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI”

 

Thời gian: Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

07:45-07:50

Phát biểu khai mạc

Bà Doãn Thị Thu Thủy, Hàm Phó Cục trưởng, Trưởng phòng Phòng KHTC – Cục XTTM

07:50-08:00

Thông qua chương trình làm việc

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT XTTM

 

Chủ đề 1

Hướng dẫn và tư vấn cho DN về Marketing xuất khẩu

08:00-08:45

Giới thiệu về Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại

 

Bà Doãn Thị Thu Thủy, Hàm Phó Cục trưởng, Trưởng phòng Phòng KHTC – Cục XTTM

08:45-09:45

Marketing xuất khẩu và các bước xây dựng kế hoạch tiếp thị xuất khẩu

 

1) TS. Mai Thế Cường, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế

2) Bà Nguyễn Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển năng lực XTTM – Cục XTTM

09:45-10:00

Giải lao

Tất cả

10:00-11:45

Bài tập nhóm cho chủ doanh nghiệp về phát triển chiến lược thâm nhập thị trường; Xây dựng kế hoạch tiếp thị xuất khẩu Marketing và truyền thông

 

1) TS. Mai Thế Cường, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế;

2) Bà Nguyễn Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển năng lực XTTM – Cục XTTM

11:45-13:15

Nghỉ trưa

Tất cả

Chủ đề 2

Hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp Nghiên cứu thị trường tiếp cận tiêu chuẩn bền vững

13:30 -15:00

Hướng dẫn tìm hiểu hệ thống tiêu chuẩn bền vững;

Các hình thức hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp tiếp cận tiêu chuẩn bền vững

Bà Nguyễn Bảo Thoa, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển nông thôn

 

 

15:00-15:15

Giải lao

Tất cả

 

15:15 -15:45

Các nhóm trình bày bài tập về xây dựng kế hoạch tiếp thị xuất khẩu Marketing và truyền thông

 

Tất cả học viên

 

 

16:30-16:45

 

Tư vấn của chuyên gia

1) Bà Nguyễn Bảo Thoa, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển nông thôn

2) Bà Nguyễn Thị Minh Thúy,  Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT XTTM

3) Bà Nguyễn Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển năng lực XTTM – Cục XTTM

16:45-17:00

 

Trao chứng chỉ

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy,  Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT XTTM

17:00

 

Kết thúc Chương trình

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy,  Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT XTTM


PHIẾU ĐĂNG KÝ

Thời gian: Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

THÔNG TIN CHUNG DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC:

Tên đơn vị:    

 

Địa chỉ:                                                

Điện thoại:                         Fax:               

         E-mail:                                   Website:

Loại hình tổ chức

 Nhà nước     Dân doanh      Vốn đầu tư nước ngoài

Loại hình kinh doanh

 Sản xuất       Xuất khẩu       Nhập khẩu     Dịch vụ      Khác

Ngành nghề kinh doanh:____________________________________________________________

Thông tin về sản phẩm:_____________________________________________________________

Thị trường xuất khẩu chính:_________________________________________________________

Nghề nghiệp/Chuyên môn chính của học viên:__________________________________________

Mục tiêu, mong muốn và các vấn đề quan tâm khi tham gia chương trình:___________________

__________________________________________________________________________________

A.  ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

(Đơn vị đăng ký tham gia vui lòng đánh dấu vào các ô bên dưới)


ĐẠI BIỂU 1

Tên Đại Biểu: ____________________

Chức vụ: ________________________

Điện thoại: ______________________

Email:__________________________

 

ĐẠI BIỂU 2

Tên Đại Biểu:_________________  

Chức vụ:________________________

Điện thoại: ______________________

Email:__________________________


(Quý Doanh nghiệp/Tổ chức ĐĂNG KÝ THÊM đại biểu, có thể ghi bổ sung ở phía sau phiếu đăng ký.)

                                                                                                                       

                                                             ............, ngày      tháng      năm 2019                                                                                                  Xác nhận của đơn vị tham gia

                                                                        (Ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Đề nghị các đơn vị gửi PHIẾU ĐĂNG KÝ trước 17h00, thứ sáu ngày 13/12/2019 về địa chỉ:

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin – Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ:20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người liên hệ: Chị Như Hoa (SĐT: 0396112886); Email: hoantn@vietrade.gov.vn.

 

 

 

 


 

Quản lý bình luận