+

Xem slide ảnh gốc

V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Hiệp hội Phân bón Việt  Nam nhận được công văn của Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, đề nghị quý hội viên nếu có ý kiến đóng góp xin gửi về Hiệp hội để tổng hợp.
Hiệp hội Phân bón Việt  Nam nhận được công văn của Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị góp ý cho Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, đề nghị quý hội viên nếu có ý kiến đóng góp xin gửi về Hiệp hội để tổng hợp.

Quản lý bình luận