Dự trữ phân bón để bình ổn thị trường

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN) ngày 21.7 đã đề nghị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) thực hiện việc dự trữ phân bón theo quy định của Chính phủ, để can thiệp kịp thời khi thị trường phân bón có biến động.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu PVN chỉ đạo PVFCCo nghiêm túc thực hiện công tác bình ổn giá phân bón.

Lãnh đạo PVN cho biết, sẽ chỉ đạo PVFCCo rà soát lại hệ thống phân phối, đảm bảo cung cấp sản phẩm đến tay người nông dân; có biện pháp tiết kiệm chi phí đầu vào để giảm giá bán sản phẩm; có kế hoạch nhập khẩu phân bón phù hợp, để cân đối cung - cầu góp phần bình ổn giá.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN) ngày 21.7 đã đề nghị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) thực hiện việc dự trữ phân bón theo quy định của Chính phủ, để can thiệp kịp thời khi thị trường phân bón có biến động.

Quản lý bình luận