Nhà máy sản xuất supe lân và NPK tại Lào Cai

26/7/2011 | Lượt đọc: 194693

Nhằm phát triển quy mô của Công ty, đa dạng hóa lĩnh vực họat động và kinh doanh, cuối năm 2007, đầu năm 2008, Công ty Cổ phần vật tư Nông sản - Apromaco đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Super Lân và NPK tại Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai. Nhà máy được xây dựng trên khu đất rộng gần 10 ha, trên địa bàn xã Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai (Nơi có trữ lượng mỏ quặng Apatit làm nguyên liệu sản xuất phân lân), với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ, có công suất 200.000 tấn super Lân và 100.000 tấn NPK dạng hạt/năm.

+

Dự án được đầu tư làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ, đầu tư xây dựng hơn 10 hạng mục và dây truyền sản xuất, dự kiến công suất của nhà máy là 100.000 tấn super Lân Lào Cai và 50.000 tấn NPK Lào Cai/ năm. Giai đoạn 2, nhà máy sẽ được nâng công suất lên 200.000 tấn super lân và 100.000 tấn NPK dạng hạt một năm.

Hiện nay, Công ty đang khẩn trương đôn đốc các nhà thầu sớm hoàn thành giai đoạn 1 của nhà máy và dự kiến đến tháng 8 năm 2009, nhà máy sẽ được đưa vào chạy thử và chính thức đi vào họat động.

Với truyền thống và uy tín là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh phân bón hàng chục năm qua, sản phẩm phân super Lân Lào Cai và NPK Lào Cai của Công ty Cổ phần vật tư Nông sản ra đời sẽ bổ sung kịp thời nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong nước với chất lượng uy tín và ổn định.

theo apromaco

Từ khóa: ,