Công ty Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Hải Sản và Vật Tư Nông Nghiệp (Aforimex)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
* Giới thiệu về Công ty:

 

         Công ty Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Vật Tư Nông Nghiệp (AFORIMEX) là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Xây Dựng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

             Công ty chúng tôi là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu tinh bột sắn, phân bón lớn và uy tín nhất Việt Nam. 

* Thành tích của Công ty:

            - Giấy chứng nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2007, 2008 do bộ Công nghiệp và Thương mại cấp.

            - Cúp vàng Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp năm 2009

 

* Giới thiệu về Công ty:

Quản lý bình luận