Chặng đường TW Hiệp hội Phân bón Việt Nam gia nhập thành viên IFA

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tại sao Hiệp hội Phân bón Việt Nam rút ra không tham gia vào Hiệp hội Phân bón Quốc tế

         Chặng đường TW Hiệp hội Phân bón Việt Nam gia nhập thành viên IFA và xin thôi không tham gia

------------------------------------

Tại sao Hiệp hội Phân bón Việt Nam rút ra không tham gia vào Hiệp hội Phân bón quốc tế

 

          Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã hai lần làm thành viên chính thức của Hiệp hội phân bón quốc tế (IFA):

                   + Lần thứ nhất: kết nạp ngày 22/11/1993

                   + Lần thứ hai: kết nạp ngày 27/05/2002

          Trong quá trình làm thành viên của IFA. Hiệp hội phân bón Việt Nam không thấy lợi ích mong muốn:

- Trong các cuộc hội thảo, hội nghị do IFA tổ chức. Hiệp hội đã đóng hội phí nhưng khi đi tham dự các cuộc hội thảo thì vẫn phải đóng lệ phí cao.

- Từ năm 1997, Internet bắt đầu có mặt tại Việt Nam. Và sau này với tốc độ phát triển của hệ thống thông tin điện tử. Các thông tin về phân bón thế giới được nắm bắt từ các tổ chức khác và trên các website, email…nhiều hơn.

- Vào làm thành viên IFA chỉ được tiếng “danh dự” có tham gia một tổ chức quốc tế.

- Từ ngày không tham gia Hiệp hội Phân bón quốc tế đến nay, Hiệp hội Phân bón Việt Nam vẫn hoạt động tốt.

 

* Sau đây là các văn bản gia nhập và xin ra khỏi Hội phân bón quốc tế (IFA)

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

                                       

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Tại sao Hiệp hội Phân bón Việt Nam rút ra không tham gia vào Hiệp hội Phân bón Quốc tế

Quản lý bình luận