Phân bón Bồ Đề 688

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
THƯ NGỎ

Thưa quý vị, lúc sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Ngày nay, thế hệ trẻ của chúng ta, ngoài việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, chúng ta cần phải ý thức được “giữ nước” cũng đồng nghĩa với việc phải “giữ” cho đất đai của chúng ta màu mỡ, phì nhiêu, giàu dinh dưỡng, cải tạo các loại đất thoái hoá bạc màu, đất ngộ độc hoá học, ngộ độc hữu cơ, đất nhiễm mặn, nhiễm phèn, đất trống đồi núi trọc, đất bạc màu trơ sỏi đá… thành đất đai hữu ích  cho chúng ta, cho hôm nay và gìn giữ cho các thế hệ mai sau được thừa hưởng một nền nông nghiệp hiện đại, nguồn tài nguyên đất đai sạch, phì nhiêu, màu mỡ.

Để thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ và hưởng ứng nghị quyết số 26 của TW Đảng khoá X về “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân”. Hưởng ứng phát động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Xây dựng một nền nông nghiệp Xanh – Sạch và Bền vững”. Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công Nghệ Cao chúng tôi quyết tâm đầu tư công nghệ, học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu thực tiễn để sản xuất được các loại phân bón sinh học thế hệ mới, đáp ứng được các nhu cầu cải tạo đất đai và bổ sung cho đất một nguồn năng lượng sạch, đáp ứng được chủ trương xây dựng một nền nông nghiệp “xanh – sạch – bền vững”, giữ cho đất đai phì nhiêu màu mỡ, giúp cho nhà nông sản xuất được nông sản sạch chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập WTO.

Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công Nghệ Cao chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm cũng như phản ánh đóng góp ý kiến của quý vị để công ty chúng tôi sản xuất được những sản phẩm tốt hơn. Ngay hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau góp sức vào công cuộc đổi mới trong phương thức sản xuất nông nghiệp để xây dựng cho đất nước một nền nông nghiệp hiện đại như các nước Châu Âu và Hoa Kỳ đang có.

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Minh Trí

THƯ NGỎ

Quản lý bình luận